Arttırılmış Gerçeklik (AR) Nedir?

İngilizcesi Augmented Reality olan artırılmış gerçeklik son yıllarda karşımıza çıkan ve pek çok alanda kullanılan bir teknolojidir. Artırılmış gerçeklik, bilgisayar tarafında üretilen ses, görüntü, animasyon, hologram gibi dijital elemanları akıllı telefon, tablet ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bulunduğumuz ortamın üzerine gerçek zamanlı olarak yerleştirerek yeni bir algı ortamı oluşturur. Zenginleştirilmiş bu yeni ortam sayesinde gerçek hayata fiziksel olarak yerleştirilmesi mümkün olmayan nesne ve olgular, artırılmış gerçeklikte sanal olarak algılanabilir hale gelir. Artırılmış gerçeklik; yazı, resim ve video gibi bilgisayar ortamında oluşturulmuş materyalleri insanların gerçek dünyaları algılamalarının üzerine yansıtan geniş spektrumlu bir teknoloji olarak açıklanabilir.

Artırılmış gerçeklik, dijital materyalleri gerçek dünya nesnelerine yansıtan
teknolojileri ifade eder. Bu tanım, saf bir sanal ortamdan gerçek ortama kadar geniş bir yelpazeye yayılmış teknolojileri tanımlamak olarak özetlenebilir.

Firmalar ürünlerini pazarlamak için artık artırılmış gerçeklikten yardım alıyor ve bu alanda yaptıkları yatırımlarla yaratıcı işlere imza atıyorlar.

Uygulama Alanları

Bilgiye erişmek için mobil bilgisayar teknolojileri ilerlerken; eğlence, sağlık, havacılık ve otomobil endüstrileri gibi pek çok alandaki bazı yaratıcı düşünceye sahip insanlar bunları uygulamak için faydalı yollar buluyorlar. Ayrıca mimarlık, mühendislik ve inşaat endüstrisi proje süreçlerini geliştirmek ve görselleştirmek için her geçen gün daha fazla bilgisayar tabanlı teknolojiyi benimseme yolunu seçmektedirler. Karmaşık yapı bilgilerini görselleştirmek, katılımcılara projeyi daha kolay anlayabilme ile tutarlı ve paylaşılan bir anlayış
benimsemelerini sağlar. Artırılmış gerçeklik; mimarlık, mühendislik ve inşaat endüstrisine araştırma aşamasında görselleştirme yoluyla önemli avantajlar
sağlayacak ileri bilgisayar teknolojilerinden biridir. Artırılmış gerçeklik sadece endüstri ile sınırlı kalmayıp; sağlık, eğitim, havacılık, savunma, reklam, pazarlama, yayıncılık, seyahat, emlak, otomotiv, müzecilik, eğlence ve dijital oyun gibi alanlarda teknolojideki değişime paralel olarak kullanılmaktadır.

Scroll to Top